ubezpieczenia komunikacyjne

Jako Broker Ubezpieczeniowy posiadam ofercie ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenia te są związane z ryzykiem jakie ponosimy korzystając z pojazdów mechanicznych. Chronią Nas przez finansowymi konsekwencjami na wypadek zdarzeń, czy awarii samochodu i nie tylko.

W ich skład wchodzi:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie OC – obowiązkowe)
  • autocasco (tzw. ubezpieczenie AC)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie assistance.